O firmě Aktuálně Pronájem lodí Školení Plavby Kontakty
 

Informace o školení

Kurz pro vedení námoří jachty stupně C

Kurz je určen začínajícím námořním jachtařům a jeho smyslem je teoreticky a prakticky připravit frekventanty kurzu pro získání oprávnění českého ministerstva dopravy k vedení námořní jachty do délky 12 m a pro plavbu do vzdálenosti do 10 Nm od pobřeží. Absolventi kurzu získavají průkaz pro vedení námořní jacty, který je garantován státem a uznáván všemi sáty Mezinárodní námořní unie IMO. Chorvatské orgány uznávají tento průkaz pro vedení jachet v celém rozsahu chorvatských výsostných vod, navíc bez omezení délky plavidla a s omezením váhy až do 30 GRT. Podmínky získání průkazu: Předpokladem získání oprávnění je krom úspěšného absolvování přípravného kurzu také dosažení hranice minimálního věku 18 let a osvědčení zdravotní způsobilosti. Toto osvědčení vydávají ministerstvem pověření lékaři, přičemž v době zkoušky nesmí být starší než 3 měsíce. K vystavení průkazu se předkládají 3 ks pasové fotografie.

Teoretická příprava sestává z absolvování dvou víkendových přednáškových cyklů ze šesti zkušebních předmětů : námořní předpisy, navigace, základy angličtiny, plavební nauka, meteorologie a zdravověda. Praktická zkouška se realizuje závěrem jednotýdenní instruktážní plavby na moři, která se koná v pozdním jarním termínu v oblasti středního Jadranu. Pro vydáním průkazu je třeba dále získat na ČTÚ některý z předepsaných průkazů pro obsluhu lodní radiostanice (viz naše přípravné kurzy).

Poplatky: Za zkoušku před zkušební komisí ministerstva se platí správní poplatek v kolcích 500 Kč. Rozsah přednášek je 43 hodin výuky, poplatek za školení je 4500 Kč včetně skript. Náklady praktické plavby včetně zkoušky z praktické části činí 12.500 Kč.

Přihlášku do kurzu realizují zájemci vyplněním přihláškového formuláře a složením zálohy ve výši 2000 Kč na účet č. 000000-0151369163/0800, konst symb. 0308, ve zprávě pro příjemce : ?záloha kurz C? a příjmení plátce. Zálohu je možno zaslat rovněž poštovní poukázkou na adresu: Ing. Jiří Stránský, Dukelská 21, 500 02 Hradec králové.


  kontakt
  Holiday Sailings
adresa: Tylovo nábřeží 315
Hradec Králové 2
500 02
e-mail: info@holidaysailings.cz
   
  Zdeněk Chmelař
mobil: +420 602 470 973
  Konrád Karlíček
mobil: +420 776 298 121
kontaktní formulář

vaše poptávka

vaše kontaktní údaje (jméno, email, mobil, telefon)

                             
copyright © 2006-2008, Holiday Sailings