O firmě Aktuálně Pronájem lodí Školení Plavby Kontakty
 

Informace o školení

Kurz radiotelefonie, SRC

Pro vedení jachty, podle předpisů MD ČR a podle mezinárodních předpisů, je nezbytné získat průkaz radiotelefonisty, který v tuzemsku vydává Český telekomunikační úřad na základě složení předepsané zkoušky.

Obsluze radiokomunikačních prostředků v námořní pohyblivé síti podle platných předpisů vyhovují průkazy: - omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby - všeobecný průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby - SRC (short range certificate) Pro získání průkazu je nutno absolvovat přezkoušení u ČTÚ Praha na podkladě přihlášky ke zkoušce a zaplacení správního poplatku 400 Kč (viz www.ctu.cz - zkoušky odborné způsobilosti - jak získat průkaz...). Přípravu na tuto zkoušku zabezpečuje v Hradci Králové Ministerstvem dopravy ČR pověřené školící středisko YCC . Podmínkou přihlášky na školení je složení zálohy 1000 Kč. Zálohu po vyplnění poptávacího formuláře nebo přihlášky posílejte na bankovní konto 0151369163/0800, konst.symb. 0308, s poznámkou „školení“ + jméno přihlašovaného, nebo poštovní poukázkou na adresu: Ing. Jiří Stránský (YCC), Dukelská 21 500 02 Hradec Králové.

K rozdílům mezi jednotlivými druhy průkazů : Školení pro omezený nebo všeobecný průkaz radiotelefonisty je realizováno jednodenní přednáškou. Přednáška včetně skript stojí 1500 Kč a zájemci o tuto formu školení se přihlásí na termín, který je dohodnut na školení pro vedení námořní jachty, nebo který je vyhlašován postupně podle nahromaděných ppřihlášek. Školení pro zkoušku na získání průkazu SRC je realizováno ve skupinách po šesti osobách a trvá vždy jeden den v rozsahu osmi učebních hodin. Počet účastníků je omezen z důvodů praktického nácviku manipulace a provozních procedur na skutečných zařízeních. Cena tohoto školení je 2000 Kč. Soupis proškolených osob zasílá školící středisko na vědomí ČTÚ. Proškolení je podmínkou připuštění ke zkoušce na ČTÚ.

Omezený průkaz vyhovuje podmínkám příbřežní plavby podle průkazu pro vůdce námořní jachty stupně C a zkouška na tento průkaz se skládá pouze formou písemného testu. Všeobecný průkaz vyhovuje i případným plavbám v oblastech B nebo A, avšak písemný test je doplněn ústní zkouškou z angličtiny. Průkaz SRC je použitelný pro potřeby komunikace v námořní pohyblivé síti vybavené modernějšími technickými prostředky v dosahu VKV pobřežních stanic, t. j obdobně jako u omezeného průkazu. Zkouška opět krom testu zahrnuje i ústní zkoušku z komunikační a odborné angličtiny.


  kontakt
  Holiday Sailings
adresa: Tylovo nábřeží 315
Hradec Králové 2
500 02
e-mail: info@holidaysailings.cz
   
  Zdeněk Chmelař
mobil: +420 602 470 973
  Konrád Karlíček
mobil: +420 776 298 121
kontaktní formulář

vaše poptávka

vaše kontaktní údaje (jméno, email, mobil, telefon)

                             
copyright © 2006-2008, Holiday Sailings